martes, 7 de abril de 2015

SANT JORDI
 2015 CONCURS LITERARI SANT JORDI                
- Hi pot participar tot l’alumnat de l’institut.
- El concurs consta d’una única categoria:
Text literari  (narrativa, poesia, teatre, monòleg, còmic...) en llengua catalana / castellana
- Els treballs han de ser individuals, originals i inèdits. Es poden presentar tantes obres com es desitgi en qualsevol de les llengües esmentades.
- Es recomana presentar els escrits a ordinador, per una sola cara, en foli DIN-4, grapats i amb un cos de lletra de 12. També es poden presentar a mà (amb una presentació excel·lent i una lletra llegible).
- L’extensió mínima dels escrits és d’una pàgina.
- Els treballs s’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar el títol de l’obra i un pseudònim. L’obra presentada ha d’anar acompanyada d’un sobre petit on hi haurà escrit el nom i cognoms.
- S’estableixen els premis següents:

1r Premi: ENTRADA A PORT- AVENTURA
2n Premi: lot de llibres/ pen drive
3r Premi: lot de llibres
- Lliurament de treballs:
Lloc: sala de professorat
Termini: fins dimarts  21 d’abril
- El jurat estarà format pel professorat dels Departaments de Llengües. Les decisions del jurat seran inapel·lables. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 23 d’abril

No hay comentarios:

Publicar un comentario